Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w  Forum Ochrony Zdrowia podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Forum Ochrony Zdrowia to platforma dyskusji i możliwość wymiany doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie, w obszarze finansowym, regulacyjnym i innowacji. Ze względu na jubileuszową edycje udział w Forum wzięło blisko 500 gości: […]

Czytaj więcej →

Udział oraz wystąpienie Prezesa Federacji Pacjentów Polskich podczas spotkania pt.:”Leki biologiczne i biopodobne- oszczędzić, by móc wydać”w Warszawie. cyt.:”Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich podkreślił, że programy lekowe to w punktu widzenia pacjentów sposób na ograniczenie administracyjne dostępu do leku. Jak podkreślał, przy wprowadzaniu leków biopodobnych trzeba brać pod uwagę przede wszystkim skuteczność leczenia, bezpieczeństwo, […]

Czytaj więcej →

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, wraz z Polską Koalicją Praw Pacjenta oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta podjęła działania celem wypracowania programu współpracy Ministra Zdrowia z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pacjentów, w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia”.  

Czytaj więcej →

Udział Przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w VII Konferencji Ogólnopolskiej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. Konferencja podsumowała wszystkie dotychczasowe spotkania odbywające się w ciągu ostatniego roku. Podczas sześciu głównych konferencji oraz spotkań roboczych przedstawiciele Rady Społecznej pracowali nad projektem służącym poprawie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Tematami konferencji w Warszawie było przedstawienie wniosków wynikających z prac Rady Społecznej […]

Czytaj więcej →

Udział Przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w Konferencji pt.: Dobre Prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Konferencja odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.  

Czytaj więcej →

Udział Przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w XIII Międzynarodowej Konferencji Hospital & Healthcare Management, która odbyła się w Airport Hotel Okęcie Warszawa. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było bezpieczeństwo podmiotu leczniczego. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, prawnicy, menadżerowie i naukowcy podzielili się wiedzą na temat wyzwań w obszarach tak ważnych jak m. in. ochrona danych […]

Czytaj więcej →