Udział Przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w Konferencji pt.: Dobre Prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Konferencja odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

 

Załączniki do pobrania