Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

img1Manifest Europejskiego Forum Pacjentów skierowane do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej 2009:

„150 powodów do działania”

Europejskie Forum Pacjentów (EFP) zrzesza Organizacje Pacjentów z całej Unii Europejskiej oraz reprezentuje głos ponad 150 milionów pacjentów, będącymi między innymi ich członkami.

EFP dąży do wysokiej jakości, sprawiedliwej, skoncentrowanej na pacjencie opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Staje się respektowanym partnerem w rozmowach z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. We wrześniu 2008 roku EFP rozpoczął wdrażanie Manifestu Europejskiego Forum Pacjentów: „150 powodów do działania”. Zwracamy się do posłów i grup politycznych wchodzących w skład Parlamentu Europejskiego, posłów do parlamentu poszczególnych krajów UE i Komisji Europejskiej o zaangażowanie w politykę zdrowotną, legalizację praw pacjentów, ich roszczeń, życzeń oraz aktywny udział w kampaniach prowadzonych na terenie krajów oraz na poziomie europejskim.

Z punktu widzenia pacjentów, wyróżniamy trzy zasadnicze, wyraźnie naświetlone w manifeście obszary, których poprawa będzie miała bezpośredni wpływ na jakość dostarczanej w krajach UE opieki zdrowotnej:

  • Równy i bieżący dostęp do bezpiecznej i efektywnej diagnostyki, leczenia oraz wsparcia.
  • Lepszy dostęp do informacji oraz środków umożliwiających pacjentom stawanie się partnerem w określaniu metody ich opieki.
  • Głos pacjentów słyszalny w Brukseli oraz całej Unii Europejskiej.

Unikalność Manifestu polega na tym, że był on tworzony przez pacjentów oraz zrzeszające ich organizacje dlatego dokładnie odzwierciedla ich potrzeby. Zrodził się na podstawie ich własnych doświadczeń, chorób oraz efektów, jakie odcisnęły na ich późniejszym życiu, karierze oraz na życiu ich rodzin. Zaprezentowane w Manifeście propozycje mają na celu nie tylko poprawę jakości życia milionów ludzi na całym świecie, ale również ukazują ekonomiczną stronę, która może pomóc w zreformowaniu opieki zdrowotnej.

Manifest został przetłumaczony na różne języki, by ułatwić prowadzenie kampanii w poszczególnych krajach. Federacja Pacjentów Polskich jako druga przygotowała polską wersję Manifestu, którą odnajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Informacje odnośnie postępu osiąganego dzięki rozprzestrzenianiu Manifestu znajdują się na stronach internetowych Europejskiego Forum Pacjentów, gdzie została stworzona odrębna sekcja poświęcona Manifestowi. Istnieje możliwość bezpośredniego wsparcia Manifestu i zapisanie się do niego na stronie internetowej: www.eu-patient.eu/manifesto/signup.php

Załączniki do pobrania