Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Program konferencji

Dzień pierwszy 08.09.2008 r.
9:00 – 13:00 Zakwaterowanie w hotelu i rejestracja uczestników.
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:30 Spotkanie z przedstawicielstwem Ministerstwa Zdrowia. Przedstawienie typowych problemów przez kraje uczestniczące:

 • Federacja Pacjentów Polskich, Stanisław Maćkowiak: Powitanie uczestników.
 • Sejm RP, Komisja Zdrowia – posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz: Prace Komisji Zdrowia nad ustawą o Prawach Pacjenta.
 • Ministerstwo Zdrowia, Krzysztof Urban – Biuro Praw Pacjenta: Zgodność ustawodawstwa z potrzebami pacjentów i światowymi standardami;
 • Główny Inspektorat Sanitarny, Departament Przeciwepidemiczny,– dyrektor Wojciech Dębiński, Narodowy Instytut Leków – Paweł Grzesiowski : Monitorowanie dostępności oraz jakości usług i produktów medycznych;
 • Naczelna Izba Lekarska, Romuald Krajewski: Działania w kierunku Bezpieczeństwa Pacjentów podjęte przez środowisko lekarskie – kierunki prac na najbliższy okres
 • Fundacja Patients for Patients Safety, Jolanta Bilińska: Rola przywództwa w bezpieczeństwie pacjentów.

15:30 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 18:00 Dyskusja: Prezentacja stanowisk reprezentantów poszczególnych krajów: Litwa, Polska, Białoruś, Rosja; Debata z wystawcami towarzyszącej spotkaniu wystawy „Fokus na Bezpieczeństwo pacjentów „Co robimy aby zapewnić lepszą opiekę?”
19:00 Kolacja

Dzień drugi 09.09.2008 r.
9:00 – 11:00 Wymiana doświadczeń zdobytych na spotkaniu w Kijowie: Prezentacja publikacji ze spotkania w Kijowie
Bezpieczeństwo Pacjenta w Europie Wschodniej i w Azji.
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa;
11:30 – 13:00 Potencjał współpracy pomiędzy organizacjami rządowymi i pozarządowymi
13:00 – 14:00 Lunch;
14:00 – 15:30 Identyfikacja spraw priorytetowych dotyczących Skoncentrowanej na Pacjencie Opiece Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta dla krajów Europy Północno-Wschodniej
15:30 – 15:45 Przerwa kawowa;
15:45 – 17:00 Prezentacja wyników pracy, wypracowanie dokumentu końcowego 19:00 Kolacja.
Trzeci dzień 10.09.2008 r.
10:00 – 11:00 Konferencja prasowa – Prezentacja wyników wypracowanych podczas spotkania warszawskiego.
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa;
11:30 – 14:00. Przybliżenie planu działania dla poszczególnych krajów;
14:00 – 15:00 Lunch;
Pożegnanie uczestników.

Uczestnicy Projektu

Uczestnicy z innych krajów:

 1. Litwa. Rasa Terbetiene. State Health Care Accreditation Agency under the Ministry of Health
  of the Republic of Lithuaina
 2. Litwa. Danute Kasubiene. Chairperson of Lithuanian Welfare Society for People with Mental Illnesses
 3. Litwa. Erika Matuizaite. Centre of Civic Initiatives
 4. Republic Belarus. Andrei Fomenko. Government Service of medical legal expertise
 5. Białoruś. Tatiana Poshevalova. NGO „Centre for Social Innovations”
 6. Białoruś. Andrei Yahorau. NGO „Centre for Social Innovations”
 7. Ukraina. Ksenia Kosheleva – General coordinator of the Initiative
 8. Iurie Guzgan – NGO “Management and Assurance in Medicine” Association
 9. Ukraina. Viktor Serdiuk – Vice-President of All-Ukrainian Council for Patients’ Rights and Safety
 10. Gruzja. George Gegelashvili – coordinator of Caucasian group of the Initiative
 11. Kazachstan. Madina Baimagambetova – coordinator of Asian group of the Initiative
 12. Belgium. Nicola Bedlington – Director of European Patients’ Forum
* Uczestnicy z Polski:
 1. Sejm RP, Komisji Zdrowia – posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
 2. Ministerstwo Zdrowia – Krzysztof Urban – Biuro Praw Pacjenta
 3. Główny Inspektorat Sanitarny, Departament Przeciwepidemiczny,– dyrektor Wojciech Dębiński
 4. Narodowy Instytut Leków, kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych – Paweł Grzesiowski
 5. Naczelna Izba Lekarska – prof. Romuald Krajewski
 6. Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali Klinicznych, Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi – prezes Wojciech J. Bieńkiewicz
 7. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), – prezes Ewa Kutryba
 8. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Biuro w Polsce– dyrektor, Paulina Miśkiewicz
 9. Fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów – prezes Jolanta Ewa Bilińska.
 10. Federacja Pacjentów Polskich – prezes Stanisław Maćkowiak
 11. Federacja Pacjentów Polskich – dyrektor generalny, Tomasz Szelągowski