W obliczu nasilającej się pandemii COVID-19, powodującej trudności w zapewnieniu opieki nad pacjentami niecovidowymi (szczególnie pacjentami z chorobami przewlekłymi), istnieje ogromna potrzeba rozwinięcia narzędzi z zakresu e-zdrowia, które wsparłyby pacjenta na jego ścieżce terapeutycznej. E-recepta począwszy od stycznia 2020 roku stanowi obowiązkową, powszechną formę recepty. Jej wprowadzenie było bez wątpienia osiągnięciem, ograniczającym negatywne skutki lockdownu […]

Czytaj więcej →

 Dziś pacjenci z łatwością sięgają do Internetu po informacje na temat terapii komórkowych. Trudności zaczynają się wtedy, gdy przychodzi do weryfikacji źródeł tych informacji oraz ich jakości, która wciąż pozostawia wiele do życzenia. W efekcie pacjenci czasami decydują się na podjęcie leczenia w krajach, będących mekką turystyki medycznej, np. na Ukrainie, w Indiach czy Tajlandii, […]

Czytaj więcej →

 Ogromnym osiągnięciem współczesnej medycyny są terapie komórkami macierzystymi, które stosowane są wyłącznie w przypadku, kiedy inne formy leczenia zawiodły. Pacjent, aby mógł podjąć świadomą decyzję o skorzystaniu z terapii komórkowej, potrzebuje rzetelnych i jasnych informacji o jej przebiegu, korzyściach, ale i ograniczeniach z nią związanych. Skąd czerpać te informacje?  Dziś łatwo jest sięgać po specjalistyczną […]

Czytaj więcej →

W listopadzie br. odbyła się konferencja „Choroby rzadkie – diagnostyka i leki dedykowane ich terapii – wyzwania dla Polski 2021”. Głównym punktem dyskusji było miejsce chorób rzadkich w polskim systemie ochrony zdrowia, i jak zaznaczył prezes FPP, Stanisław Maćkowiak, priorytetem powinno być wdrożenie Narodowego Planu Chorób Rzadkich, wraz z zapewnieniem środków finansowych.  Cały komentarz ekspercki: […]

Czytaj więcej →

 Terapie komórkami macierzystymi są ogromnym osiągnięciem współczesnej medycyny. Komórki mezenchymalne (MSC) od wielu lat są stosowane m.in. w badaniach klinicznych, jako leki zarejestrowane, a także w ramach medycznych eksperymentów leczniczych. W ciągu ostatnich 25 lat procedury, z ich użyciem, wykazały wysoki profil bezpieczeństwa. Jednak pacjenci, którzy rozważają skorzystanie z terapii komórkowej, muszą być czujni, ponieważ […]

Czytaj więcej →

8 listopada br. zmarł Mirosław Zieliński, prezes Orphan – Krajowego Forum na rzecz terapii chorób rzadkich. Był od wielu lat zaangażowany w poprawę opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi.  Orphan, którego członkami jest ponad czterdzieści fundacji i stowarzyszeń, działa dla zapewnienia pacjentom z chorobami rzadkimi dostępu do leczenia i pomocy medycznej w takim samym wymiarze, […]

Czytaj więcej →

Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczna edycja Forum Rynku Zdrowia odbędzie się w formule internetowej. Jak zwykle agenda będzie szeroka. Nie zabraknie także panelu dotyczącego chorób rzadkich. Wśród panelistów biorących udział w sesji „Choroby rzadkie w Polsce – sam plan, nawet narodowy, nie rozwiąże wszystkich problemów” będzie Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich. Panel odbędzie […]

Czytaj więcej →

19 i 20 listopada odbędzie się kolejna edycja Kongresu, który organizowany jest w celu prezentowania oraz dyskutowania ważnych kwestii dla systemu ochrony zdrowia.  W tym roku głównym tematem będzie sytuacja ekonomiczna w ochronie zdrowia – nie tylko w Polsce, ale także w wybranych krajach na świecie.  Kongres będzie przeprowadzony zdalnie. Rejestracja trwa: https://hopin.to/events/ekonomia-dla-zdrowia Więcej informacji o […]

Czytaj więcej →

Komórki macierzyste od wielu lat są wielką nadzieją medycyny w wykorzystaniu ich w terapiach różnych schorzeń. Jak podkreślają jednak specjaliści, termin terapii komórkowych jest bardzo szeroki i oprócz tych dobrze zdefiniowanych, mamy do czynienia w Polsce także z tymi nieuregulowanymi prawem próbami leczenia.   Podczas panelu, którego patronem honorowym była Federacja Pacjentów Polskich, wskazano, że Europejska […]

Czytaj więcej →

Spotkanie zorganizowała Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”, reprezentowana przez prezes Irenę Rej. Uczestnicy debaty rozmawiali o szansach dla pacjentów na zwiększenie dostępności terapii w związku z rosnącymi nakładami na ochronę zdrowia oraz zapisami dokumentu strategicznego „Polityka lekowa państwa na lata 2018-2022”, którą ponad dwa lata temu przyjął polski rząd. Stanisław Maćkowiak zwrócił uwagę na brak dostępności […]

Czytaj więcej →