Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Federacja Pacjentów Polskich


eupatilogo_pl

Europejska Akademia Pacjentów w obszarze Terapii Innowacyjnych (EUPATI) została utworzona przez wiodące organizacje zrzeszające pacjentów przy wsparciu przedstawicieli europejskiego przemysłu farmaceutycznego.

Celem EUPATI jest przekazywanie informacji i podniesienie kompetencji środowisk pacjenckich oraz społeczeństwa na temat badań nad nowymi lekami oraz wzmocnienie zaangażowania pacjentów w proces badawczy, we współpracy z firmami farmaceutycznymi, ośrodkami naukowymi, władzami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia a także komisjami bioetycznymi.

Adres polskiej strony internetowej: www.eupati.eu/pl

CELE I ZADANIA
  • Ochrona praw pacjentów oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organów, instytucji i podmiotów

  • Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz pacjenta, oraz działania integrujące różne grupy i organizacje pacjentów

  • Działania mające na celu zmianę pozycji pacjenta w systemie ochrony zdrowia tak by stał się jego podmiotem oraz partnerem lekarza w procesie terapii

  • Wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej i edukacyjnej a także działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz dobroczynności

  • Dostarczanie informacji skierowanej do Parlamentu, Rządu i Samorządów na temat podstawowych problemów pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce

  • Prezentacja opinii dotyczących przepisów prawa i kierunków polityki Państwa dotyczącej miejsca pacjenta w systemie ochrony zdrowia
  • Współpraca z polskimi i międzynarodowymi organizacjami pacjentów
  • Rozwijanie stałych kontaktów i wymiany informacji między członkami Federacji
  • Współpraca z organizacjami świadczącymi usługi na rzecz pacjentów