Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Celem projektu jest monitorowanie prawa na poziomie krajowym w zakresie ochrony zdrowia (OZ) przy pomocy metod, technik lub narzędzi wytworzonych a następnie wdrożonych, przetestowanych i upowszechnianych, ułatwiających realizację działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane on-line przez organy administracji rządowej.

Czytaj więcej na konsultacje.federacjapp.pl

Projekt „Lepsze Prawo w Ochronie Zdrowia” został finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.