Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

 W dniu 28 maja 2012 r w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Zespołu organizacji pacjentów „Dialog dla Zdrowia” z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.

Podczas spotkania Ministerstwo Zdrowia przedstawiło informacje dotyczące rozwiązania kwestii zgłoszonych podczas poprzedniego spotkania (darowizny, programy lekowe, choroba Pompego, chemia niestandardowa, analogi długodziałające) oraz propozycje rozpoczęcia dyskusji nad opracowaniem długoterminowej strategii współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i organizacjami pacjentów dotyczącej: współtworzenia rozwiązań systemowych, zbierania opinii oraz informacji od pacjentów i zwrotnego jej przekazywania, aż po działania prewencyjne, profilaktykę zdrowotną i szeroko rozumianą edukację.

Kolejnym tematem poruszonym przez przedstawicieli „DdZ” była kwestia redystrybucji środków w ramach niewykorzystanych kontraktów z NFZ. Wnioskowano o dostosowanie umów pomiędzy NFZ a wykonawcą umożliwiających przesuwanie środków od świadczeniodawców z „niewykonaniami” do świadczeniodawców z „nadwykonaniami”.

Jednym z problemów omawianym na spotkaniu była kwestia braku refundacji analogów długo działających oraz ograniczona dostępność refundowanych pasków do gleukometrów. Przedstawiono fakty przemawiające o konieczności refundacji analogów oraz argumenty na rzecz rozszerzenia dostępności do pasków.

Szczegółowe informacje znajdziesz w załączonych obok plikach.

Załączniki do pobrania