Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

fot1

Głównym celem projektu jest wzmocnienie oraz rozwój sieci pozarządowych organizacji pacjentów na terenie całego kraju, a poprzez to wzmocnienie ochrony praw pacjentów w Polsce.

Cele szczegółowe projektu to:

  • podniesienie poziomu kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w regionach
  • poprawa poziomu umiejętności współpracy organizacji pacjentów zrzeszonych w ramach Federacji
  • poprawa skuteczności i szybkości komunikowania pomiędzy organizacjami zrzeszonymi w Federacji
  • dostęp członków sieci do zintegrowanego systemu komunikacji (portal informatyczny),
  • poprawa relacji organizacji pozarządowych z pacjentami,
  • wzmocnienie członków organizacji pozarządowych w umiejętności komunikacji z rynkiem zewnętrznym (mediami).

 

W ramach wspólnych działań odbył się w sierpniu, wrześniu październiku 2009 r. w oddziałach wojewódzkich Funduszu cykl 16 seminariów, skierowanych do organizacji pacjentów.

Podczas projektu promowane są 2 dokumenty :

  • Manifest Pacjentów – Europejskie Forum Pacjentów
  • Vademecum – informator o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Partnerem instytucjonalnym programu, na podstawie przyjętego zaproszenia do współpracy stał się Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ wytypował osoby funkcyjne w oddziałach, które współpracowały przy realizacji projektu.
Program „Razem Zrobimy Więcej” jest finansowany z Funduszu Inicjatyw Społecznych, Ministerstwa pracy i polityki Społecznej

Załączniki do pobrania