Głównym celem projektu jest wzmocnienie oraz rozwój sieci pozarządowych organizacji pacjentów na terenie całego kraju, a poprzez to wzmocnienie ochrony praw pacjentów w Polsce.
Cele szczegółowe projektu to:
• podniesienie poziomu kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w regionach
• poprawa poziomu umiejętności współpracy organizacji pacjentów zrzeszonych w ramach Federacji
• poprawa skuteczności i szybkości komunikowania pomiędzy organizacjami zrzeszonymi w Federacji
• dostęp członków sieci do zintegrowanego systemu komunikacji (portal informatyczny),
• poprawa relacji organizacji pozarządowych z pacjentami,
• wzmocnienie członków organizacji pozarządowych w umiejętności komunikacji z rynkiem zewnętrznym (mediami).
W ramach wspólnych działań odbył się w sierpniu, wrześniu październiku 2009 r. w oddziałach wojewódzkich Funduszu cykl 16 seminariów, skierowanych do organizacji pacjentów.
Podczas projektu promowane są 2 dokumenty :
· Manifest Pacjentów – Europejskie Forum Pacjentów
· Vademecum – informator o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Partnerem instytucjonalnym programu, na podstawie przyjętego zaproszenia do współpracy stał się Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ wytypował osoby funkcyjne w oddziałach, które współpracowały przy realizacji projektu.
Program „Razem Zrobimy Więcej” jest finansowany z Funduszu Inicjatyw Społecznych, Ministerstwa pracy i polityki Społecznej

Załączniki do pobrania