„Europejska Akademia Pacjentów w obszarze Terapii Innowacyjnych” (EUPATI) to projekt finansowany w ramach „Inicjatywy na rzecz Nowoczesnych Leków” (IMI – Innovative Medicines Initiative), który zapewni pacjentom naukowo wiarygodną, obiektywną i wszechstronną informację na temat badań i rozwoju leków. Dzięki temu dobrze poinformowani pacjenci oraz ich organizacje zwiększą swoje kompetencje np. w obszarze badań klinicznych, czy kontaktów z administracją rządową lub komisjami do spraw etyki.

Filmiki związane z projektem EUPATI:

Załączniki do pobrania