Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

 W dniu 25 czerwca 2012 r w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Zespołu organizacji pacjentów „Dialog dla Zdrowia” z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia (MZ).

Głównym tematem spotkania była dyskusja nad stanem rozmów Ministerstwa Zdrowia z Naczelną Radą Lekarską (NRL) w związku z ostrym konfliktem z Porozumieniem Organizacji Lekarskich (POL) w składzie: Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia, Federacja Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków.

Federacja Pacjentów Polskich wystąpiła z apelem do Ministra Zdrowia, aby jeszcze przed 1.07.2012 r. doprowadzić do trójstronnego forum pomiędzy MZ, NFZ i POL z udziałem organizacji pacjentów, jako negocjatorów, z propozycją zmiany formy protestu przez POL na taką, która nie będzie bezpośrednio zagrażać pacjentom.

Następnym problemem poruszonym w dyskusji była sprawa wyjaśnienia nakładania na świadczeniodawców kar przez oddział wojewódzki NFZ z powodu niedotrzymania warunków kontraktu i opóźnień w podawaniu leków w programach lekowych, w sytuacji, gdy opóźnienia wynikają z przerw w dostawie leków, niezawinionych przez świadczeniodawców.

Kolejna sprawa to problem leczenia pacjentów chorych na RD dorosłych (po ukończeniu 18r życia) w ośrodkach dla dzieci.

Newralgiczny jest również temat współudziału Pacjentów w procesie podejmowania decyzji przez AOTM. Po wpłynięciu wniosku na piśmie od organizacji pacjentów odnośnie ich udziału w posiedzeniach rady przejrzystości MZ ustali z prezesem AOTM zakres współpracy z organizacjami pacjentów w tym zakresie.

Kolejnym tematem poruszonym przez przedstawicieli „DdZ” była kwestia elektronicznej dokumentacji medycznej. Wg informacji przekazanej przez MZ będzie ona wprowadzona w placówkach medycznych od dnia 1.08.2014.

Natomiast od września 2014 roku nastąpi udostępnienie eSkierowania, eRecepty, eZwolenienia i eZlecenia.

Ostatnim punktem spotkania była propozycja zaproszenia ze strony European Patients’ Forum (EPF), przekazana do MZ, do udziału w spotkaniu Ministrów Zdrowia z dwunastu ostatnio przyłączonych do Unii krajów regionu Europy Centralnej wraz z organizacjami Pacjentów podczas konferencji w Sofii (20-21 września 2012). Konferencja odbędzie się pod patronatem EPF, a organizowana jest przez Ministerstwo Zdrowia Bułgarii i Narodową Organizację Pacjentów z Bułgarii. Celem spotkania jest zwrócenie uwagi i wypracowanie rozwiązań problemów związanych z wyrównywaniem różnic w dostępnie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy Europą Centralną a Zachodnią.

Szczegółowe informacje znajdziesz w załączonych obok plikach.

Załączniki do pobrania