Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

EPF logo

EPF jest parasolową organizacją skupiającą ruchy pacjentów, działających w sferze ochrony zdrowia i zdrowia publicznego, na obszarze całej Europy.

Europejskie Forum Pacjentów zostało założone w 2003 roku aby uwspólnić głos pacjentów na poziomie Unii Europejskiej, manifestować solidarność, ogromne możliwości oraz władzę, która jest w ręku organizacji pacjentów. Obecnie EPF reprezentuje 40 organizacji (łącznie reprezentuje głos ponad 150 milionów pacjentów!), które są jednostkami skupiającymi pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe, działającymi na poziomie UE i narodowymi zrzeszeniami organizacji pacjentów.
Wizją Europejskiego Forum Pacjentów jest wysokiej jakości, skoncentrowany na pacjencie system opieki zdrowotnej oraz sprawiedliwy do niego dostęp dla pacjentów z terenu całej Unii Europejskiej. Staje się respektowanym partnerem w rozmowach z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską.

EPF umożliwia wymianę dobrych i złych doświadczeń dotyczących praw pacjentów, jakości ich życia, czy równego dostępu do leczenia i opieki pomiędzy organizacjami pacjentów na poziomie Unii Europejskiej i Organizacjami reprezentującymi pacjentów z poszczególnych państw Unii.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej odnoście EPF odwiedź ich stronę internetową www.eu-patient.eu