Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Spotkanie generalne w Kijowie

ukraine flag

Prezentacja doświadczeń ukraińskich organizacji pacjentów.

Spotkanie generalne utwierdziło nasz w przekonaniu:

 • Rozwój Europejsko- Azjatyckiej inicjatywy jest niezwykle istotny
 • Struktura inicjatywy została dobrze zrozumiana i przyjęta do realizacji.
 • Kraje uczestniczące w projekcie mają podobną historię organizacji ochrony zdrowia.
 • Ustawodawstwo dotyczące praw pacjenta i ich wdrażanie różni się znacznie.
 • Ustawodawstwo dotyczące praw pacjentów musi się rozwijać w każdym kraju.
 • Kraje uczestniczące w projekcie są zainteresowane poprawą regulacji dotyczących praw pacjenta i ich bezpieczeństwa.
 • Kraje uczestniczące w projekcie są daleko za światowymi liderami w tej materii.
 • Kraje uczestniczące w projekcie maja odmienny raczej nieznaczny stopień wsparcia także finansowego od rządu i instytucji rządowych.

Spotkanie warszawskie

Konferencja była dobrze zorganizowana, podczas niej odbyły się liczne merytorycznie cenne rozmowy pomiędzy uczestnikami wydarzenia. Wkład każdego uczestnika w pracę grupy był raczej wysoki. Spotkanie przebiegło dokładnie zgodnie z planem bez jakichkolwiek błędów organizacyjnych.
Przemówienia Europejskich Pacjentów, Liderów organizacji pacjentów, jak również praktyków w tej dziedzinie, a także praca w grupach oraz indywidualnie z poszczególnymi uczestnikami były niezwykle wartościowe. Zaproszenie specjalistów w zakresie prowadzenia tego typu zajęć umożliwiło uczestnikom, podzielonym na dwie grupy, wyodrębnienie głównych celów i analiz, które pojawiły się w trakcie przeprowadzonej wcześniej „burzy mózgów”.
Jednocześnie spotkanie w Warszawie stanowiło idealne przygotowanie dla konferencji w Tbilisi.

Mocne strony Projektu

 • Kraje uczestniczące w projekcie borykają się z podobnymi problemami.
 • Projekt łączy ludzi, którzy posiadają podobne poglądy w sferze ochrony zdrowia i umacnia ich znajomości
 • Możliwość organizacji nowych regionalnych programów, konferencji.
 • Możliwość zaistnienia na scenie międzynarodowej.
 • Możliwości dalszej współpracy w przyszłości.

Słabe strony Projektu

 • Projekt jest krótkoterminowy nie posiada drugiego etapu.
 • Do czasu zakończenia projektu sytuacja w niektórych krajach może wrócić do sytuacji początkowej- powrót do rozwiązywania problemów samodzielnie.
 • Pytania postawione podczas spotkań mogą nie być pozostawione bez odpowiedzi.
 • Specyficzny plan działania może być nie wystarczająco elastyczny czy za bardzo formalny.

Proponowane metody pokonania słabości.

 • Każde następne spotkanie powinno być logiczną kontynuacją, a nie powinno dublować poprzedniego spotkania
 • Sugerowany przyszły plan działania powinien zostać opracowany podczas spotkania w Tbilisi I dopracowany podczas spotkania w Chisinau i Alma-Acie
 • Narzędzia charakterystyczne i użyteczne dla każdego kraju powinny być wybrane.
 • Wspólne zasady, narzędzia i technologie przyczynią się do trwałości efektywności projektu.
 • Wspólny format umocni naszą zdolność wpływania na instytucje rządowe poszczególnych krajów oraz przyciągnie uwagę międzynarodowych organizacji.
 • Należy pozwolić organizatorom spotkań dokonać niezbędnych korekt w limitach budżetowych alby zwiększyć efektywność kosztów, opłacalność projektu.
 • Propozycje na spotkanie w Tbilisi
 • Organizaca spotkania z władzami ochrony zdrowia podczas ostatniego dnia konferencji.
 • Pieniądze nie powinny być marnowane na tłumaczenie symultaniczne! Uczestnicy projektu płynnie posługują się językiem rosyjskim. ( Wniosek ten nie ma odniesienia do spotkania w Chisinau).
 • Nie publikujmy broszury z wyprzedzeniem.

George Gegelashvili
Przewodniczący Georgian Alliance for Patient Safety,
Koordynator Regionalny Euro-Asian Initiative for Patient Safety,

 

Program spotkania

11.00 – 13.00 I sesja – Prezentacje poszczególnych krajów
11.00 11.30 – Rozpoczęcie i Powitanie Gości
11.30 – 12.30 – Prezentacje organizacji Krajów regionu Kałkazkiego.
11.30 – 11.50 Armenia
11.50 – 12.10 Azerbejdżan
12.10 – 12.30 Gruzja
12.30 – 13.00 – Dyskusja
13.00 – 14.00 – Lunch
14.00 – 18.30 II sesja – Prawa Pacjentów
14.00 – 14.15 Prawa Pacjentów – Historia i Rzeczywistość – Givi Javashvili
14.15 – 14.30 Analiza porównawcza Europejskiej I Gruzińskiej legislacji dotyczącej Praw Pacjenta – Elena Beradze
14.30 – 14.45 Prezentacja z Azerbejdżanu
14.45 – 15.00 Prezentacja z Armenii
15.00 – 15.15 Prawa Pacjenta w Gruzji – Analiza badania ankietowego – Irma Manjavidze
15.15 – 15. 45 Dyskusja
15.45 – 16.15 – Przerwa Kawowa
16.15 – 16.30 Prawa Pacjenta w gruzińskim systemie więziennictwa – Levan Labauri
16.30 – 16.45 Prawa Pacjenta a uboga populacja Gruzinów – Miranda Axvlediani
16.45 – 17.00 Głos Pacjenta – Maka Danelia
17.00 – 17.15 Alternative Investigation Sentinel Event Story – Ia Zaqaraia
17.15 – 17.30 Claim’s Sensitivity – Maka Danelia
17.30 – 18.00 Dyskusja
19.30 – Kolacja
Dzień drugi spotkania regionalnego 04 października 2008
10.00 – 13.00 III sesja – bezpieczeństwo pacjenta
10.00 – 10.30 – Podstawy ochrony Praw Pacjenta– George Gegelashvili
10.30 – 10.45 – Strategia Społecznego Marketingu w obronie Praw Pacjenta – Maia Tskitishvili
10.45 – 11.15 – Model bezpieczeństwa i bezpieczeństwa w kulturze – Ia Zakaraia
11.15 -11.45 – Sesja Wideo I dyskusja
11.45 – 12.00 – Przerwa Techniczna
12.00 – 12.15 – Bezpieczeństwo farmakoterapii – Giorgi Nikolaishvili
12.15 – 12.30 – Prezentacja projektu: Euro-Asian Patient Rights & Safety Project – Maka Danelia
12.30 – 13.00 – Dyskusja
13.00 – 14.00 – Lunch
14.00 – 18.30 IV sesja – sprawy bezpieczeństwa i jakości w opiece zdrowotnej
14.00 – 14.15 – Prezentacja z Armenii
14.15 – 14.30 – Prezenracja z Azerbejdżanu
14.30 – 14.45 – Kontrola zakażaeń w kontekście: First Global Challenge “clean care – safe care” – Paata Imnadze
14.45 – 15.00 – Jakośći bezpieczeństwo opieki zdrowotnej w gruzińskich szpitalach – Irakli Sasania
15.00 – 15.15 – Bezpieczna anastezjologia w opiece ginekologiczno-położniczej – Alexander Gokhelashvili
15.15 – 15. 45 – Dyskusja
15.45 – 16.15 – Przerwa Kawowa
16.15 – 16.30 – Bezpieczeństwo Pacjenta – Rozwiązania (WHO-JC International) – Maka Danelia
16.30 –- 17.00 – Bezpieczne użycie „High Alert Medications” w sektorze szpitalnictwa – Shalva Shedania
17.00 – 17.15 – Wyznaczanie priorytetów odnośnie Bezpieczeństwa Pacjenta (dyskusja i głosowanie przez przedstawicieli Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji)
17.15 – 17.30 – Dyskusja nt Memorandum (wszyscy uczestnicy)
17.30 – 18.00 – Dyskusja nad planem działania (wszyscy uczestnicy)
19.30 – Uroczysta kolacja
Dzień trzeci spotkania regionalnego – 05 Października 2008
10.00 – 10.15 – Prezentacja planu działania.
10.15 – 10.30 – Podpisanie Memorandum
10:30 – 10.45 – Przemówienie Ministra of Pracy, Ministra Zdrowia oraz Spraw Socjalnych
10.45 – 11.00 – Przemówienie ambasadorów Azerbejdżanu, Armenii oraz Gruzji.
11.00 – 12.00 – Konferencja Prasowa
12.00 – 13.00 – Powitanie
13.00 – 14.00 – Spotkanie Grup Roboczych
14.00 – 15.00 – Lunch
15.00 – 16.00 – Zakończenie spotkania
18.00 – Wycieczka do starej stolicy Mtskhety
19.00 – Kolacja (w Mtskhecie)