Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

 

Prezentacja doświadczeń ukraińskich organizacji pacjentów.
Spotkanie generalne utwierdziło nasz w przekonaniu:
Rozwój Europejsko- Azjatyckiej inicjatywy jest niezwykle istotny
Struktura inicjatywy została dobrze zrozumiana i przyjęta do realizacji.
Kraje uczestniczące w projekcie mają podobną historię organizacji ochrony zdrowia.
Ustawodawstwo dotyczące praw pacjenta i ich wdrażanie różni się znacznie.
Ustawodawstwo dotyczące praw pacjentów musi się rozwijać w każdym kraju.
Kraje uczestniczące w projekcie są zainteresowane poprawą regulacji dotyczących praw pacjenta i ich bezpieczeństwa.
Kraje uczestniczące w projekcie są daleko za światowymi liderami w tej materii.
Kraje uczestniczące w projekcie maja odmienny raczej nieznaczny stopień wsparcia także finansowego od rządu i instytucji rządowych.
Spotkanie warszawskie
Konferencja była dobrze zorganizowana, podczas niej odbyły się liczne merytorycznie cenne rozmowy pomiędzy uczestnikami wydarzenia. Wkład każdego uczestnika w pracę grupy był raczej wysoki.. Spotkanie przebiegło dokładnie zgodnie z planem bez jakichkolwiek błędów organizacyjnych.
Przemówienia Europejskich Pacjentów, Liderów organizacji pacjentów, jak również praktyków w tej dziedzinie, a także praca w grupach oraz indywidualnie z poszczególnymi uczestnikami były niezwykle wartościowe. Zaproszenie specjalistów w zakresie prowadzenia tego typu zajęć umożliwiło uczestnikom, podzielonym na dwie grupy, wyodrębnienie głównych celów i analiz, które pojawiły się w trakcie przeprowadzonej wcześniej „burzy mózgów”.
Jednocześnie spotkanie w Warszawie stanowiło idealne przygotowanie dla konferencji w Tbilisi.
Mocne strony Projektu
Kraje uczestniczące w projekcie borykają się z podobnymi problemami.
Projekt łączy ludzi, którzy posiadają podobne poglądy w sferze ochrony zdrowia i umacnia ich znajomości
Możliwość organizacji nowych regionalnych programów, konferencji.
Możliwość zaistnienia na scenie międzynarodowej.
Możliwości dalszej współpracy w przyszłości.
Słabe strony Projektu
Projekt jest krótkoterminowy nie posiada drugiego etapu.
Do czasu zakończenia projektu sytuacja w niektórych krajach może wrócić do sytuacji początkowej- powrót do rozwiązywania problemów samodzielnie.
Pytania postawione podczas spotkań mogą nie być pozostawione bez odpowiedzi.
Specyficzny plan działania może być nie wystarczająco elastyczny czy za bardzo formalny.
Proponowane metody pokonania słabości.
Każde następne spotkanie powinno być logiczną kontynuacją, a nie powinno dublować poprzedniego spotkania
Sugerowany przyszły plan działania powinien zostać opracowany podczas spotkania w Tbilisi I dopracowany podczas spotkania w Chisinau i Alma-Acie
Narzędzia charakterystyczne i użyteczne dla każdego kraju powinny być wybrane.
Wspólne zasady, narzędzia i technologie przyczynią się do trwałości efektywności projektu.
Wspólny format umocni naszą zdolność wpływania na instytucje rządowe poszczególnych krajów oraz przyciągnie uwagę międzynarodowych organizacji.
Należy pozwolić organizatorom spotkań dokonać niezbędnych korekt w limitach budżetowych alby zwiększyć efektywność kosztów, opłacalność projektu.
Propozycje na spotkanie w Tbilisi
Organizaca spotkania z władzami ochrony zdrowia podczas ostatniego dnia konferencji.
Pieniądze nie powinny być marnowane na tłumaczenie symultaniczne! Uczestnicy projektu płynnie posługują się językiem rosyjskim. ( Wniosek ten nie ma odniesienia do spotkania w Chisinau).
Nie publikujmy broszury z wyprzedzeniem.
George Gegelashvili
Przewodniczący Georgian Alliance for Patient Safety,
Koordynator Regionalny Euro-Asian Initiative for Patient Safety,

Program spotkania

11.00 – 13.00 I sesja – Prezentacje poszczególnych krajów
11.00 11.30 – Rozpoczęcie i Powitanie Gości
11.30 – 12.30 – Prezentacje organizacji Krajów regionu Kałkazkiego.
11.30 – 11.50 Armenia
11.50 – 12.10 Azerbejdżan
12.10 – 12.30 Gruzja
12.30 – 13.00 – Dyskusja
13.00 – 14.00 – Lunch
14.00 – 18.30 II sesja – Prawa Pacjentów
14.00 – 14.15 Prawa Pacjentów – Historia i Rzeczywistość – Givi Javashvili
14.15 – 14.30 Analiza porównawcza Europejskiej I Gruzińskiej legislacji dotyczącej Praw Pacjenta – Elena Beradze
14.30 – 14.45 Prezentacja z Azerbejdżanu
14.45 – 15.00 Prezentacja z Armenii
15.00 – 15.15 Prawa Pacjenta w Gruzji – Analiza badania ankietowego – Irma Manjavidze
15.15 – 15. 45 Dyskusja
15.45 – 16.15 – Przerwa Kawowa
16.15 – 16.30 Prawa Pacjenta w gruzińskim systemie więziennictwa – Levan Labauri
16.30 – 16.45 Prawa Pacjenta a uboga populacja Gruzinów – Miranda Axvlediani
16.45 – 17.00 Głos Pacjenta – Maka Danelia
17.00 – 17.15 Alternative Investigation Sentinel Event Story – Ia Zaqaraia
17.15 – 17.30 Claim’s Sensitivity – Maka Danelia
17.30 – 18.00 Dyskusja
19.30 – Kolacja
Dzień drugi spotkania regionalnego 04 października 2008
10.00 – 13.00 III sesja – bezpieczeństwo pacjenta
10.00 – 10.30 – Podstawy ochrony Praw Pacjenta– George Gegelashvili
10.30 – 10.45 – Strategia Społecznego Marketingu w obronie Praw Pacjenta – Maia Tskitishvili
10.45 – 11.15 – Model bezpieczeństwa i bezpieczeństwa w kulturze – Ia Zakaraia
11.15 -11.45 – Sesja Wideo I dyskusja
11.45 – 12.00 – Przerwa Techniczna
12.00 – 12.15 – Bezpieczeństwo farmakoterapii – Giorgi Nikolaishvili
12.15 – 12.30 – Prezentacja projektu: Euro-Asian Patient Rights & Safety Project – Maka Danelia
12.30 – 13.00 – Dyskusja
13.00 – 14.00 – Lunch
14.00 – 18.30 IV sesja – sprawy bezpieczeństwa i jakości w opiece zdrowotnej
14.00 – 14.15 – Prezentacja z Armenii
14.15 – 14.30 – Prezenracja z Azerbejdżanu
14.30 – 14.45 – Kontrola zakażaeń w kontekście: First Global Challenge “clean care – safe care” – Paata Imnadze
14.45 – 15.00 – Jakośći bezpieczeństwo opieki zdrowotnej w gruzińskich szpitalach – Irakli Sasania
15.00 – 15.15 – Bezpieczna anastezjologia w opiece ginekologiczno-położniczej – Alexander Gokhelashvili
15.15 – 15. 45 – Dyskusja
15.45 – 16.15 – Przerwa Kawowa
16.15 – 16.30 – Bezpieczeństwo Pacjenta – Rozwiązania (WHO-JC International) – Maka Danelia
16.30 –- 17.00 – Bezpieczne użycie „High Alert Medications” w sektorze szpitalnictwa – Shalva Shedania
17.00 – 17.15 – Wyznaczanie priorytetów odnośnie Bezpieczeństwa Pacjenta (dyskusja i głosowanie przez przedstawicieli Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji)
17.15 – 17.30 – Dyskusja nt Memorandum (wszyscy uczestnicy)
17.30 – 18.00 – Dyskusja nad planem działania (wszyscy uczestnicy)
19.30 – Uroczysta kolacja
Dzień trzeci spotkania regionalnego – 05 Października 2008
10.00 – 10.15 – Prezentacja planu działania.
10.15 – 10.30 – Podpisanie Memorandum
10:30 – 10.45 – Przemówienie Ministra of Pracy, Ministra Zdrowia oraz Spraw Socjalnych
10.45 – 11.00 – Przemówienie ambasadorów Azerbejdżanu, Armenii oraz Gruzji.
11.00 – 12.00 – Konferencja Prasowa
12.00 – 13.00 – Powitanie
13.00 – 14.00 – Spotkanie Grup Roboczych
14.00 – 15.00 – Lunch
15.00 – 16.00 – Zakończenie spotkania
18.00 – Wycieczka do starej stolicy Mtskhety
19.00 – Kolacja (w Mtskhecie)