Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Oto lista naszych projektów

Lepsze Prawo w Ochronie Zdrowia

Lepsze Prawo w Ochronie Zdrowia

Celem projektu jest monitorowanie prawa na poziomie krajowym w zakresie ochrony zdrowia (OZ) przy pomocy metod, technik lub narzędzi wytworzonych a następnie wdrożonych, przetestowanych i upowszechnianych, ułatwiających realizację działań strażniczych dotycząc...

POWER 3 – PODNOSZENIE KOMPETENCJI

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Federacja Pacjentów Polskich w partnerstwie z Krajowym Forum ORPHAN realizuje projekt „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich ” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjne...

Capacity Building Project

After months of preparation, we are pleased to announce that Poland is the sixth country to join our Capacity Building Programme. Launched in 2012, the Capacity Building Programme was designed to strengthen the capacity of both national and European...
EUPATI

EUPATI

"Europejska Akademia Pacjentów w obszarze Terapii Innowacyjnych" (EUPATI ) to projekt finansowany w ramach "Inicjatywy na rzecz Nowoczesnych Leków" (IMI - Innovative Medicines Initiative), który zapewni pacjentom naukowo wiarygodną, obiektywną i wszechstronną infor...

POWER - DOSTĘPNOŚĆ

  Celem projektu jest wzmocnienie od 01.10.2020 do 30.09.2022 potencjału instytucjonalnego i eksperckiego co najmniej 10 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania prz...
DdZ - Dialog dla Zdrowia

DdZ - Dialog dla Zdrowia

Po 23 latach od zmiany w Polsce ustroju nie dopracowaliśmy się wdrożenia optymalnego modelu tworzenia prawa, którego kluczowym etapem powinno być przygotowanie ustaw. W przypadku ustawy refundacyjnej, która w założeniu powinna „uszczelnić” system, nie ...

Bezpieczeństwo pacjentów

Astma Wspieramy akcję edukacyjną portalu www.totylkoastma.pl Astma jest przewlekłym stanem zapalnym oskrzeli, który sprawia, że są one wrażliwsze niż normalnie, a czynniki takie jak alergeny czy zimne powietrze podrażniają je, co prowadzi do zaostr...

Projekt Filmowy

Krajowego Forum Orphan   Pod koniec 2021 roku Krajowe Forum Orphan rozpoczęło prace nad projektem edukacyjnym, którego celem jest stworzenie serii krótkich, edukacyjnych filmów, stanowiących część kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat...
Value

Value

Cel Projektu: Wymiana informacji , doświadczeń, pozytywnych praktyk pomiędzy kluczowymi organizacjami pacjentów zaangażowanymi we wspierane przez Unię Europejską projekty jak i działające na forum lokalnym. Ocena zaangażowania pacjentów w projekty...
Razem zrobimy więcej

Razem zrobimy więcej

Głównym celem projektu jest wzmocnienie oraz rozwój sieci pozarządowych organizacji pacjentów na terenie całego kraju, a poprzez to wzmocnienie ochrony praw pacjentów w Polsce. Cele szczegółowe projektu to: podniesienie poziomu kompetencji przedsta...
European Patients Forum

European Patients Forum

EPF jest parasolową organizacją skupiającą ruchy pacjentów, działających w sferze ochrony zdrowia i zdrowia publicznego, na obszarze całej Europy. Europejskie Forum Pacjentów zostało założone w 2003 roku aby uwspólnić głos pacjentów na poziomie Uni...
IAPO

IAPO

V Światowy Kongres Pacjentów, 23-25.02.2010 r., Istambuł, Turcja IV Światowy Kongres Pacjentów organizowany przez IAPO, będzie wyjątkowym wydarzeniem dla czołowych reprezentantów środowiska pacjenta, oraz innych kluczowych partnerów działających na rzecz zdr...
East East

East East

Opis projektu East-East: Celem projektu jest zorganizowanie spotkań organizacji partnerskich, których celem jest wdrążenie zasad bezpieczeństwa pacjenta oraz skoncentrowanej na pacjencie opieki zdrowotnej w krajach wschodniej Europy oraz wybranych kraj...