Za nami ósma edycja Kongresu Zdrowia Publicznego. Podczas pierwszego dnia, prezes FPP, Stanisław Maćkowiak, uczestniczył w panelu pt. „Wyzwania dla zdrowia publicznego na przykładzie chorób rzadkich”.  W dyskusji udział wzięli: – dr hab. n. med. Adam Fronczak, Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny – prof. Anna Kostera-Pruszczyk, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego […]

Czytaj więcej →

W dniach 9-10 grudnia 2021 r. po raz kolejny odbędzie się Kongres Zdrowia Publicznego.  Organizatorzy przewidują dyskusje m.in. na temat: Realizacji ustawy o zdrowiu publicznym – roli profilaktyki w eliminacji chorób zakaźnychi niezakaźnych Kadry medycznej w ochronie zdrowia Psychiatrii i opieki psychologicznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych – wyzwań cywilizacyjnych Chorób cywilizacyjnych – narastającego problemu zdrowia […]

Czytaj więcej →

„Polityka lekowa” to cykl konferencji organizowanych przez „Puls Medycyny” od 2016 r., w czasie których trwają dyskusje na temat tego, co jest najważniejsze w strategii mającej na celu optymalizację dostępu do farmakoterapii w Polsce.  W ramach projektu zaplanowano cykl debat online. Jedną z debat będzie panel poświęcony chorobom rzadkim – ,,Najważniejsze niezaadresowane potrzeby terapeutyczne pacjentów […]

Czytaj więcej →

W dniach 25-26 listopada odbyła się XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Jednym z prelegentów podczas drugiej sesji pt. Jak wybrzmiewa HTA w Funduszu Medycznym?, był prezes FPP, Stanisław Maćkowiak.  Sesja poświęcona była omówieniu ustawy o Funduszu Medycznym, zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz kryteriów ocen leków.    Więcej informacji: https://www.konferencja-ptfe.pl  

Czytaj więcej →

W dniach 18-19 października odbędzie się XVII Forum Rynku Zdrowia – prestiżowe wydarzenie poświęcone ochronie zdrowia, z udziałem m.in.: wybitnych postaci medycyny, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzystów, menedżerów podmiotów leczniczych, pacjentów, ekspertów oraz lekarzy wielu specjalizacji. Konferencja odbędzie się w Hotelu Sheraton w Warszawie.  Forum Rynku Zdrowia to 2 dni dyskusji, ponad 20 sesji tematycznych, znamienici prelegenci […]

Czytaj więcej →

W związku z prowadzoną przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej działalnością edukacyjną dot. zapobiegania zakażeniom pneumokokowym wśród osób dorosłych, zachęcamy do zapoznania się z raportem „Pneumokokowe zapalenie płuc u osób dorosłych – sytuacja w Polsce. Epidemiologia, konsekwencje, profilaktyka”, który jest pierwszym, tak kompleksowym opracowaniem dotyczącym pneumokokowego zapalenia płuc w Polsce. Publikacja ma zwrócić uwagę […]

Czytaj więcej →

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zaprasza do zapoznania się z pierwszym szkoleniem realizowanym w ramach projektu „Koalicja dla Zdrowia”. Prof. Paweł Łuków oraz psychoonkolog Adrianna Sobol omawiają kwestie stosowania się do zaleceń lekarza oraz komunikacji w procesie leczenia.   Projekt „Koalicja dla zdrowia” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego […]

Czytaj więcej →

W dniach 25-26 października 2021 r. odbędzie się kolejna edycja Kongresu Zdrowie Polaków. W programie znalazły się debaty plenarne dotyczące m.in. współczesnej edukacji na kierunkach medycznych, nadzoru epidemiologicznego w polskiej ochronie zdrowia, działań samorządy na rzecz profilaktyki zdrowia. Zaplanowano także wykłady ekspertów i konsultantów krajowych, panele dyskusyjne oraz sympozja satelitarne.   Więcej o wydarzeniu: http://kongres-zdrowiepolakow.pl

Czytaj więcej →

Choroby rzadkie były jednym z tematów poruszanych podczas tegorocznej edycji HCC. Prelegenci dyskutowali o potrzebie stworzenia Rejestru Chorób Rzadkich, problemach, z jakimi spotykają się pacjenci z chorobami rzadkimi, a także o tym, jak zatrzymać tzw. „odyseję diagnostyczną” i jakie obszary Planu dla Chorób Rzadkich są najważniejsze.    Retransmisja sesji dotyczącej chorób rzadkich podczas VI Kongresu […]

Czytaj więcej →

W dniach 8-9 czerwca br. odbył się Kongres Szczyt Zdrowia. Kolejny raz dyskutowano o ważnych kwestiach i przyszłości całego systemu ochrony zdrowia. W tym roku główną uwagę poświęcono zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży, budowaniu zaufania do szczepień ochronnych, ale omawiano także kwestie dostępu do innowacyjnych form leczenia, stanu hematoonkologii i zdrowia Polaków po pandemii.  Organizatorami […]

Czytaj więcej →