Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Opis projektu East-East:

fot1Celem projektu jest zorganizowanie spotkań organizacji partnerskich, których celem jest wdrążenie zasad bezpieczeństwa pacjenta oraz skoncentrowanej na pacjencie opieki zdrowotnej w krajach wschodniej Europy oraz wybranych krajach Azji.
Utworzenie lokalnych grup ekspertów krajów północno-wschodniej Europy, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji pacjentów, rządu oraz niezależni specjaliści w zakresie zdrowia publicznego.
Organizacja trzydniowego spotkania regionalnego w Polsce krajów partnerskich północno-wschodniej Europy zgodnie z planem wypracowanym na spotkaniu w Kijowie. Zapoznanie z działalnością organizacji pacjentów oraz organizacji rządowych związanych ze zdrowiem publicznym.
Treść projektu:
Ochrona praw pacjenta w usługach medycznych i w opiece zdrowotnej jest olbrzymim wyzwaniem dla wielu krajów. Inicjatywa opiera się na potrzebach pacjenta dotyczących jakości, bezpieczeństwa i dostępności usług medycznych. Skoncentrowana na pacjencie opieka zdrowotna powinna być priorytetem przy ustanawianiu prawa i reform systemu opieki zdrowotnej w krajach wschodniej Europy i Azji. Jedyną drogą do rozwiązania problemu ochrony praw pacjentów jest współpraca pomiędzy władzami rządowymi a organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami pacjentów. Wdrążenie projektu pozwoli podnieść poziom bezpieczeństwa pacjenta do międzynarodowego poziomu.
Każdy kraj uczestniczący w projekcie ma możliwość podpisania deklaracji dotyczącej skoncentrowanej na pacjencie opieki zdrowotnej, opracowanej przez International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO). Dokładna treść deklaracji znajduje się w zakładce IAPO.

Docelowi twórcy i odbiorcy projektu:

 1. Specjaliści z lokalnych grup ekspertów krajów partnerskich,
 2. Polscy specjaliści w dziedzinie opieki zdrowotnej (reprezentanci i menadżerowie instytucji medycznych),
 3. Reprezentanci władz rządowych z krajów partnerskich,
 4. Organizacje ochrony praw pacjenta,
 5. Przedstawiciele pacjentów ze wschodniej Europy i wybranych krajów Azji.

fot2

Coroczne Generalne Spotkanie EPF
26 Marca 2009
SILNY GŁOS PACJENTA – LEPSZA OPIEKA ZDROWOTNA W EUROPIE
Raport Sprawozdawczy
Bardzo owocny rok dla EPF –zarówno innowacyjny jak i umacniający stare zasady funkcjonowania organizacji.

 • Pewne rozczarowania – Grant na działania
 • Spotkanie czerwcowe – podsumowanie naszych strategii oraz dyrektyw.
 • Równowaga pomiędzy prewencją, promocją zdrowia i skoncentrowaną na pacjencie opieką zdrowotną.
 • Naszą siłą są członkowie organizacji.
 • Powód by być – wpływ polityki.
 • Umiejscowienie pacjentów w centrum polityki zdrowotnej Unii Europejskiej.

W dniach 8-10 września 2008 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23 w Warszawie odbyła się konferencja mająca na celu wdrążenie zasad bezpieczeństwa pacjenta oraz skoncentrowanej na pacjencie opieki zdrowotnej w krajach wschodniej Europy oraz wybranych krajach Azji. Jest ona częścią międzynarodowego programu „East-East”, który tworzony jest przy wsparciu fundacji Batorego oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Realizowany jest w 18 krajach z Europy centralnej i wschodniej oraz wybranych krajów Azji. Jesteśmy gospodarzem spotkania dla krajów regionu Europy Północno-Wschodniej. Celem tego programu jest wypracowanie rezolucji dla poszczególnych regionów pomocnej we wprowadzeniu jednakowych zasad bezpieczeństwa pacjentów.

Załączniki do pobrania