Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

 

W dniu 23 września 2013r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Zespołu organizacji pacjentów „Dialog dla Zdrowia” z reprezentantami Ministerstwa Zdrowia (lista uczestników – załącznik nr.1).

Głównym tematem spotkania było przedstawienie wniosków i stanowisk Ministerstwa wobec przekazanych przez pacjentów propozycji zmian w Ustawie Refundacyjnej.

Przedstawiciele pacjentów przedłożyli na ręce dyrektora Departamentu Polityki Lekowej – Artura Fałka listę następujących problemów:

– wysoki wskaźnik współpłacenia pacjentów za leki

– sposób wykorzystania oszczędności NFZ

– częstotliwość aktualizowania list refundacyjnych

– rekomendacja AOTM dotycząca leków sierocych

– brak reprezentacji pacjentów w ciałach decyzyjnych Resortu zdrowia i NFZ

– brak doprecyzowania zapisu dotyczącego zakazu reklamy aptek

– przyjmowanie darowizn leków przez szpitale

– dostępu do chemioterapii niestandardowej

Szczegółowe informacje znajdziesz w załączonych obok plikach.

Załączniki do pobrania