W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie Ars Vivendi w partnerstwie z Narodowym Instytutem Leków oraz w imieniu

Federacji Pacjentów Polskich,

serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na  Spotkanie warsztatowe –

 

Konsultowanie projektów i planów rządowych i samorządowych dotyczących obszaru ochrony zdrowia

 

które odbędzie się w  Katowicach w dniach 29-30 maja 2017.


Polska Platforma europejskiego programu EUPATI wraz z Federacją Pacjentów Polskich ma zaszczyt zaprosić na Spotkanie edukacyjne Europejskiej Akademii Pacjentów EUPATI, które odbędzie się w dniu 30 maja 2017 (wtorek), w godz. 17:00-19:15, w sali konferencyjnej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a.


eupatilogo_pl

Europejska Akademia Pacjentów w obszarze Terapii Innowacyjnych (EUPATI) została utworzona przez wiodące organizacje zrzeszające pacjentów przy wsparciu przedstawicieli europejskiego przemysłu farmaceutycznego.

Celem EUPATI jest przekazywanie informacji i podniesienie kompetencji środowisk pacjenckich oraz społeczeństwa na temat badań nad nowymi lekami oraz wzmocnienie zaangażowania pacjentów w proces badawczy, we współpracy z firmami farmaceutycznymi, ośrodkami naukowymi, władzami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia a także komisjami bioetycznymi.

 

Adres polskiej strony internetowej:

www.eupati.eu/pl

 

 

 

CELE I ZADANIA
  • Ochrona praw pacjentów oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organów, instytucji i podmiotów

  • Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz pacjenta, oraz działania integrujące różne grupy i organizacje pacjentów

  • Działania mające na celu zmianę pozycji pacjenta w systemie ochrony zdrowia tak by stał się jego podmiotem oraz partnerem lekarza w procesie terapii

  • Wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej i edukacyjnej a także działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz dobroczynności

  • Dostarczanie informacji skierowanej do Parlamentu, Rządu i Samorządów na temat podstawowych problemów pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce

  • Prezentacja opinii dotyczących przepisów prawa i kierunków polityki Państwa dotyczącej miejsca pacjenta w systemie ochrony zdrowia

  • Współpraca z polskimi i międzynarodowymi organizacjami pacjentów

  • Rozwijanie stałych kontaktów i wymiany informacji między członkami Federacji

  • Współpraca z organizacjami świadczącymi usługi na rzecz pacjentów