Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Krajowego Forum Orphan

 

Pod koniec 2021 roku Krajowe Forum Orphan rozpoczęło prace nad projektem edukacyjnym, którego celem jest stworzenie serii krótkich, edukacyjnych filmów, stanowiących część kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat chorób rzadkich. Kampania ta jest ukierunkowana na szerzenie wiedzy na temat chorób rzadkich i tym samym wspierania wdrożenia Planu dla Chorób Rzadkich.

Premiera pierwszych czterech filmów miała miejsce 28.02.2022 na Konferencji w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich z okazji Dnia Chorób Rzadkich.

Pierwsze opublikowane filmy dotyczą następujących jednostek: ameloidoza TTR, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, miopatii oraz choroba Pompego.

Swoimi historiami podzielili się z nami:

Pani Aleksandra Bolczyk-Shepherd wraz z Lily i Edmundem-jednostka chorobowa-Miopatia

Pani Ewa Baszak-jednostka chorobowa-choroba Pompego.

Pani Małgorzata Pacholec-jednostka chorobowa-zwyrodnienie barwnikowe siatkówki

Pani Renata Machaczek-jednostka chorobowa-Miastemia

Pan Zbigniew Pawłowski-jednostka chorobowa-Ameloidoza TTR

Pani Iwona Gruba-jednostka chorobowa-Przewlekła białaczka szpikowa z chromosomem philadelphia

Pani Olga Pańczyk-jednostka chorobowa-SMA

Pani Marta Stanula-jednostka chorobowa-Choroba Leśniowskiego-Crohna

Pan Michał Rataj-jednostka chorobowa-Dystrofia mięśniowa

W kolejnym etapie projektu przedstawiamy kolejne jednostki rzadkie: SMA i przewlekła białaczka szpikowa. Swoimi historiami podzieliły się z nami Pani Olga Pańczyk i Pani Iwona Gruba.

 

Projekt cały czas trwa, zatem zachęcamy zainteresowanych pacjentów lub opiekunów gotowych opowiedzieć swoją historię z chorobą rzadką, do zgłaszania się do nas i zostania bohaterem jednego z filmów.

Mamy nadzieję, że dzięki rozpowszechnianiu wiedzy na temat chorób rzadkich wzrośnie nie tylko poziom świadomości społeczeństwa, co bezpośrednio wpłynie na większą akceptację i zrozumienie oraz przyczyni się do szybszej diagnozy wielu pacjentów, ale również wzrośnie dostępność skoordynowanych świadczeń i leczenia w ramach Planu dla Chorób Rzadkich.

To dzięki Wam możemy rozpowszechniać wiedzę o chorobach rzadkich!

Z tego miejsca bardzo dziękujemy wszystkim bohaterom naszych filmów.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmików i udostępniania ich. Zachęcamy w ten sposób do przyłączenia się do kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat chorób rzadkich.