Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Federacja Pacjentów Polskich w partnerstwie z Krajowym Forum ORPHAN realizuje projekt „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Nasze zaproszenie kierujemy do przedstawicieli organizacji pacjenckich, w tym m.in będących członkami FPP lub KFO (członkowie Zarządu, organa przedstawicielskie np. Komisje Rewizyjne, przedstawiciele stowarzyszeń zainteresowani lub/i zajmujący się konsultacjami aktów prawnych).

Projekt zakłada udział ok 3 reprezentantów z jednego podmiotu prawnego (stowarzyszenia, fundacji).

Celem szkoleń jest poszerzenie kompetencji uczestników w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym z zakresu ochrony zdrowia, w tym w szczególności z analizowania informacji i danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu legislacyjnego.

Projekt zawiera cykl 3 szkoleń (dwóch 3-dniowych, jednego 4-dniowego) dla 7 grup szkoleniowych (ok 14 osób w grupie).

Terminy i miejsca szkoleń wg harmonogramu:

Grupa I:

 • szkolenie 4 dniowe: Hotel Wodnik ul. 3 Maja 2, 11-500 Giżycko, 19-22.05.2022
 • Szkolenie 3 dniowe: Hotel Groman Aleja Krakowska 76, 05-090 Sękocin Stary, 27-29.06.2022
 • Szkolenie 3 dniowe: Hotel Czarna Perla ul. Główna 18A, 83-021 Przejazdowo, 12-14.07.2022

Grupa II:

 • szkolenie 4 dniowe: Hotel Czarna Perla ul. Główna 18A, 83-021 Przejazdowo, 15-18.07.2022
 • Szkolenie 3 dniowe: Hotel Kazimierz ul. Miodowa 16, 31-055 Kraków, 10-12.10.2022
 • Szkolenie 3 dniowe: Hotel Groman Al. Krakowska 76, 05-090 Sękocin Stary, 5-7.12.2022

Grupa III:

 • szkolenie 3 dniowe: Hotel Kazimierz ul. Miodowa 16, 31-055 Kraków, 20-22.06.2022
 • Szkolenie 3 dniowe: Hotel Groman Al. Krakowska 76, 05-090 Sękocin Stary, 27-29.07.2022
 • Szkolenie 4 dniowe: Hotel Diament ul. Muchoborska 10, 54-424 Wrocław, 22-25.09.2022

Grupa IV:

 • Szkolenie 4 dniowe: Hotel Kazimierz ul. Miodowa 16, 31-055 Kraków, 23-26.06.2022
 • Szkolenie 3 dniowe: Hotel Groman Al. Krakowska 76, 05-090 Sękocin Stary, 18-20.08.2022
 • szkolenie 3 dniowe: : Hotel La Mar Generała Władysława Sikorskiego 2 Kielce, 14-16.11.2022

Grupa V:

 • szkolenie 3 dniowe: Hotel Czarna Perla ul. Główna 18A, 83-021 Przejazdowo, 4-6.08.2022
 • Szkolenie 3 dniowe: Hotel Groman Al. Krakowska 76, 05-090 Sękocin Stary, 29.09 – 1.10.2022
 • Szkolenie 4 dniowe: : Hotel La Mar Generała Władysława Sikorskiego 2 Kielce, 10-13.11.2022

Grupa VI:

 • szkolenie 4 dniowe: Hotel Czarna Perla ul. Główna 18A, 83-021 Przejazdowo, 7-10.08.2022
 • Szkolenie 3 dniowe: Hotel Groman Al. Krakowska 76, 05-090 Sękocin Stary, 27-29.10.2022
 • Szkolenie 3 dniowe: Hotel Groman Al. Krakowska 76, 05-090 Sękocin Stary, 1-3.12.2022

Grupa VII

 • szkolenie 4 dniowe: Hotel Kazimierz ul. Miodowa 16, 31-055 Kraków, 13-16.10.2022
 • Szkolenie 3 dniowe: Hotel Groman Al. Krakowska 76, 05-090 Sękocin Stary, 24-26.11.2022
 • Szkolenie 3 dniowe: Hotel Groman Al. Krakowska 76, 05-090 Sękocin Stary, 12-14.01.2023

Program szkoleń:

Szkolenie trzydniowe (nr 1):

Jeden blok dwudniowy w temacie:

 1. Proces stanowienia prawa w Polsce oraz prowadzenie konsultacji przez administrację centralną.

Jeden blok jednodniowy w temacie:

 1. Polityka zdrowia publicznego w Polsce i jej implementacja poprzez Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 oraz ustawę o zdrowiu publicznym.

Szkolenie czterodniowe (nr 2):

Cztery jednodniowe bloki w tematach:

 1. Zasady świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
 2. Zasady refundacji leków oraz wpływ na dostęp pacjentów do farmakoterapii, branżę farmaceutyczną i budżet NFZ.
 3. Polityka państwa oraz przepisy prawa regulujące proces tworzenia nowych leków oraz udział pacjentów w badaniach klinicznych.
 4. Prawa pacjenta

Szkolenie trzydniowe (nr 3):

Jeden blok w temacie:

 1. Gromadzenie oraz przetwarzanie danych

Ilość miejsc w każdej grupie ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt na adres biuro@federacjapp.pl, biuro@rzadkiechoroby.org

Lub telefonicznie  601 37 50 30.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca lub terminu szkolenia z powodów od siebie niezależnych.

Załączniki do pobrania