w ramach projektu pn.:

„Dostępność dla pacjentów – monitoring tworzonego i stanowionego prawa” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Załączniki do pobrania