w ramach projektu pn.:

„Dostępność dla pacjentów – monitoring tworzonego i stanowionego prawa” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa
POWER II Katowice 2021
POWER II Katowice 2021
POWER II Kielce 2021
POWER II Poznań 2021
POWER II Poznań 2021
POWER II Poznań 2021

Załączniki do pobrania