Udział Pana Prezesa, Stanisława Maćkowiaka w posiedzeniu Plenarnym Zespołu ds.opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia Tematem spotkania była analiza i dyskusja wypracowanych przez podzespoły w dniach 29 oraz 30 maja br. propozycji rozwiązań dla poszczególnych obszarów tematycznych oraz ustalenie dalszego planu prac w ramach podzespołów.

Czytaj więcej →

Udział Pana Prezesa, Stanisława Maćkowiaka w Konferencji pt. „Uveitis (zapalenie błony naczynkowej oka, ZBNO) z perspektywy pacjenta w Polsce” w Warszawie, organizowanej przez Polski Związek Niewidomych. Na konferencji byli obecni lekarze, pacjenci, decydenci oraz media. Była to kolejna konferencja na temat schorzeń zagrażających ślepotą.  Celem konferencji było przybliżenie tematyki złożoności schorzenia. Program konferencji na stronie […]

Czytaj więcej →