Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny


1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Związek Stowarzyszeń – Federacja Pacjentów Polskich, ul. Gagarina 7, 00-753 Warszawa
Telefon: 228411067 NIP 5222809242 REGON 140487226
Adres e-mail: s.mackowiak@federacjapp.pl www: http://www.federacjapp.pl


2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie w okresie od maja 2022 r. do stycznia 2023 r. funkcji Opiekuna szkoleń w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich” (dalej Projekt), dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pomiędzy Zamawiającym a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM).
Rozeznanie rynku służy określeniu stawki rynkowej Zamówienia i nie zakończy się wyborem wykonawcy.


3. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
20 kwietnia 2022 r.

Załączniki do pobrania