Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w  Forum Ochrony Zdrowia podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Forum Ochrony Zdrowia to platforma dyskusji i możliwość wymiany doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie, w obszarze finansowym, regulacyjnym i innowacji. Ze względu na jubileuszową edycje udział w Forum wzięło blisko 500 gości: ministrowie zdrowia krajów europejskich, rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele instytucji medycznych, konsultanci krajowi, dyrektorzy szpitali, eksperci, prezesi koncernów farmaceutycznych, a także wybitni specjaliści ochrony zdrowia – naukowcy i praktycy oraz media ogólnopolskie i branżowe. W roku 2019 dyskusje i panel toczyły się wokół następujących zagadnień:

  • Innowacyjność i informatyzacja w ochronie zdrowia
  • Jak systemowo wdrażać innowacje w ochronie zdrowia?
  • Zdrowie dla Wszystkich wyzwaniem w XXI wieku
  • Zdrowie publiczne – dlaczego wciąż lepiej leczymy niż zapobiegamy?
  • Wyroby i technologie medyczne – czy możemy zbudować specjalizację w tej dziedzinie?
  • Czy służba zdrowia może istnieć bez ludzi? O kadrach medycznych i ich kompetencjach
  • Fundamenty nowego systemu ochrony zdrowia w Polsce – potrzebna ewolucja czy rewolucja?
  • Polska Polityka Lekowa – innowacyjna, dostępna, transparentna
  • Wyzwania chorób cywilizacyjnych – onkologia i kardiologia
  • Value Based Healthcare – finansowanie w oparciu o efekt terapeutyczny
  • Cukrzyca – problem cywilizacyjny, społeczny i gospodarczy.
  • Program Rozwoju Badań Klinicznych – u progu systemowych zmian
  • Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia – ile państwa, ile samorządu?
  • Strategia dla neurologii. Choroby mózgu priorytetem polskiej polityki zdrowotnej

Więcej informacji w linkach poniżej:

O zdrowiu po raz 10.

Forum Ekonomiczne – Strona Główna