Udział oraz współorganizacja przez Federację Pacjentów Polskich  pierwszej edycji prawdziwego święta serca z udziałem największych polskich kardiologów, I Forum „Serce Pacjenta” w Katowicach