Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział oraz wystąpienie Prezesa Federacji Pacjentów Polskich podczas spotkania pt.:”Leki biologiczne i biopodobne- oszczędzić, by móc wydać”w Warszawie.

cyt.:”Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich podkreślił, że programy lekowe to w punktu widzenia pacjentów sposób na ograniczenie administracyjne dostępu do leku. Jak podkreślał, przy wprowadzaniu leków biopodobnych trzeba brać pod uwagę przede wszystkim skuteczność leczenia, bezpieczeństwo, działania niepożądane. Dodał, że decyzja o zamianie leku na biopodobny, powinna być wiadomą decyzją pacjenta podjętą razem z lekarzem. – I te elementy muszą być brane pod uwagę przy przestawianiu na leki biopodobne – wskazywał.”

źródło: www.politykazdrowotna.pl

PROGRAM

10:00 – 10:15                      OTWARCIE SPOTKANIA

                                               Irena Rej, Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA                                                              POLSKA”

10:15 – 12:30                      PANEL DYSKUSYJNY

ZAGADNIENIA PANELU:

STOSOWANIE LEKÓW BIOLOGICZNYCH I BIOPODOBNYCH W EUROPIE I POLSCE

LEKI BIOLOGICZNE I BIOPODOBNE – TEORIA A PRAKTYKA NFZ

LEKI BIOLOGICZNE I BIOPODOBNE  A POLITYKA LEKOWA PAŃSTWA 2018-2022

LECZENIE BIOLOGICZNE I BIOPODOBNE: ROLA LEKARZA I PACJENTA

POLITYKA MINISTERSTWA ZDROWIA WOBEC LEKÓW BIOLOGICZNYCH I BIOPODOBNYCH 

 

Do udziału  w dyskusji zaproszeni zostali:

Irena Rej, Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

mec. Monika Duszyńska, Kancelaria Adwokacka Law for Lifesciences

prof. Wiesław Jędrzejczak, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych CSK WUM

prof. Karina Jahnz-Różyk, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

dr hab. Marcin Czech, Instytut Matki i Dziecka, wiceminister zdrowia w latach 2017-2019

Grzegorz Rychwalski, Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich

Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej

Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia*

 

12.30–13:00                        DYSKUSJA