Objęcie przez Federację Pacjentów Polskich, patronatem medialnym konferencji „Technologie w opiece nad seniorami – rehabilitacja i sprzęt medyczny”.

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej:

http://pirbinstytut.pl/index.php/nowe-technologie-w-opiece-nad-seniorami