Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Najbliższy warsztat odbędzie się w Katowicach w Hotelu Silesian ul. Szybowcowa 1A,  w terminie 15-16.09.2021

Podczas warsztatu omówimy metody i narzędzia monitorowania prawa, z których mogą korzystać organizacje pacjenckie, aby jeszcze skuteczniej zabiegać o jakość stanowionego prawa. Celem warsztatu będzie również wspólne wypracowanie listy barier dostępności dla pacjentów reprezentujących następujące jednostki chorobowe: choroby rzadkie, stomia i nietrzymanie moczu. Spotkanie pomoże zidentyfikować te najtrudniejsze ograniczenia w dostępności, w szczególności w obszarze: służby zdrowia, architektury, transportu, edukacji cyfryzacji czy w realizacji innych usług. Na podstawie wiedzy zebranej podczas warsztatów przygotowany zostanie raport barier w zakresie dostępności  dla tych 3 grup pacjentów. Wstępem do warsztatu będzie omówienie problematyki dostępności.

Zainteresowanych udziałem w warsztatach zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu 601375030  lub poprzez e-mail: biuro@federacjapp.pl