Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
pzp

W związku z prowadzoną przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej działalnością edukacyjną dot. zapobiegania zakażeniom pneumokokowym wśród osób dorosłych, zachęcamy do zapoznania się z raportem „Pneumokokowe zapalenie płuc u osób dorosłych – sytuacja w Polsce. Epidemiologia, konsekwencje, profilaktyka, który jest pierwszym, tak kompleksowym opracowaniem dotyczącym pneumokokowego zapalenia płuc w Polsce.

Publikacja ma zwrócić uwagę na problem zdrowotny związany z zakażeniami bakterią S. pneumoniae, który do tej pory kojarzono przede wszystkim z dziećmi. Tymczasem wywołane przez bakterie zakażenia pneumokokowe to ważny problem medyczny także wśród osób dorosłych, szczególnie osób starszych i przewlekle chorych, a jednym z najczęstszym i najgroźniejszym powikłaniem zakażenia jest zapalenie płuc.

Załączony raport jest istotnym dokumentem wskazującym na niezwykle ważne obecnie zagadnienie  jakim jest profilaktyka chorób płuc. Po pierwsze dlatego, że choroby płuc należą do jednej z najpowszechniejszych przyczyn ciężkich schorzeń oraz zgonów na świecie, a w Polsce to czwarta najczęstsza przyczyna śmierci wśród osób w wieku 65+ po chorobach układu krążenia i nowotworach. Po drugie profilaktyka chorób płuc jeszcze nigdy nie była tak ważna jak w czasach trwającej właśnie pandemii COVID19. Według najnowszych doniesień naukowych zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, towarzyszą jednoczesne zakażenia bakteryjne, a odsetek pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 z koinfekcją S. pneumoniae może wynosić od 20% do nawet około 60%. Pneumokoki są także najczęściej wykrywanymi bakteriami (35%) u chorych hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc pierwotnie wywołanego przez wirusa grypy, a koinfekcje bakteryjne m.in. pneumokokami, w okresach epidemii grypy stanowią główną przyczynę chorobowości i umieralności chorych z powodu pozaszpitalnych zapaleń płuc. Po trzecie w obliczu szybko starzejącego się̨ społeczeństwa zakażenia pneumokokowe i związane z nimi powikłania będą̨ coraz częstszym problemem zdrowotnym w Polsce i w Europie.

Rosnący odsetek dorosłych chorych na zapalenia płuc, które w znacznym stopniu spowodowane są przez pneumokoki, to także rosnące koszty bezpośrednie związane z leczeniem. Pozaszpitalne zapalenie płuc jest jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji osób dorosłych a roczne wydatki w Europie ponoszone na hospitalizację osób z zapaleniem płuc/ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych wynoszą ok. 2,5 mld euro. W Polsce to koszt ok 169 mln zł rocznie.

Autorzy raportu wskazują na konkretne rozwiązania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia odsetka zachorowań na groźne pnemokokowe zapalenia płuc. Najistotniejszym jest profilaktyka zakażeń w postaci szczepień ochronnych, która jest szczególnie ważna wśród osób chorych przewlekle (m.in. onkologia, POCHP, choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca), a także osób po 50 roku życia, dla których każda dodatkowa choroba i niepotrzebna wizyta w szpitalu jest dużym ryzykiem. Prewencja tych osób z grup ryzyka jest rekomendowana przez liczne towarzystwa naukowe i ciała doradcze ds. szczepień, a także Program Szczepień Ochronnych na 2021 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Pneumokokowe zapalenie płuc u osób dorosłych – sytuacja w Polsce. Epidemiologia, konsekwencje, profilaktyka” szczegółowo przestawionymi danymi na temat pnumokokowego zapalenia płuc. (Raport dostępny jest pod linkiem https://bit.ly/3xOiKav)

RAPORT. PNEUMOKOKOWE ZAPALENIE PŁUC U OSÓB DOROSŁYCH – SYTUACJA W POLSCE. EPIDEMIOLOGIA, KONSEKWENCJE, PROFILAKTYKA. został opracowany w czerwcu 2021 roku przez firmę HealthQuest Sp. z o.o. Sp. k. Partnerem raportu jest Pfizer Polska Sp. z o.o. Partnerem społecznym raportu jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.