Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Związek Stowarzyszeń – Federacja Pacjentów Polskich, ul. Gagarina 7, 00-753 Warszawa
Telefon: 228411067 NIP 5222809242 REGON 140487226
Adres e-mail: s.mackowiak@federacjapp.pl www: http://www.federacjapp.pl


2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja dla 100 uczestników szkoleń usługi poszkoleniowej w formie doradztwa z zakresu analizy, gromadzenia i przetwarzania danych istotnych dla organizacji pacjenckich i związanych z ochroną zdrowia przez okres do 1 października 2022 r. do 28 lutego 2023 r.
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich” (dalej Projekt), dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM).
Rozeznanie rynku służy zweryfikowaniu stawek rynkowych i nie zakończy się wyborem wykonawcy.


3. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
28 września 2022 r.

Załączniki do pobrania