Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Federacja Pacjentów Polskich – Partnerem Instytucjonalnym Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC), który odbędzie się w dniach 18-20 lutego 2016 r. w Katowicach.

  • Kongres Wyzwań Zdrowotnych został zorganizowany w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i uczestniczyło w nim ponad 2 tys. osób
  • Jednym z prelegentów Kongresu, w panelu Konsultacje w medycynie– trudna sztuka dialogu decydentów ze stroną społeczną, był prezes FPP Stanisław Maćkowiak.
  • Kongres Wyzwań Zdrowotnych to w ostatnich latach największa wielosektorowa debata w ochronie zdrowia, m.in. z udziałem polityków, lekarzy, przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego, samorządowców, podmiotów związanych z branżą medyczną oraz farmaceutyczną, organizacji pracodawców oraz pacjentów.
  • Podczas tegorocznego Kongresu miało miejsce 60 sesji z udziałem 250 prelegentów. Gośćmi HCC byli, m.in. Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności oraz Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia RP.
  • Tematami poruszonymi na tegorocznym kongresie były m.in.: Edukacja – zarówno lekarzy, jak i pacjentów (obecnych i przyszłych); profilaktyka i medycyna zapobiegawcza, Koordynowana i kompleksowa opieka medyczna; interdyscyplinarne podejście do leczenia wielu schorzeń, Najważniejsze wyzwania z zakresu diagnostyki i terapii w kilkunastu dziedzinach medycyny, innowacje w medycynie; finansowanie i organizacja badań nad nowymi technologiami medycznymi, W jaki sposób zapewnić pacjentom możliwie najszerszy dostęp do nowoczesnych i skutecznych terapii.
  • Główne przesłanie Kongresu to spojrzenie w przyszłość – identyfikowanie oraz omówienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016-2036.

Załączniki do pobrania