Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Posiedzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Udział w spotkaniu wziął m.in. przewodniczący zespołu, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł
  • Na spotkaniu starano się przedstawić główne cele zmian oraz zdefiniowanie słabych stron obecnego systemu w ochronie zdrowia
  • Poruszone tematy na spotkaniu to m.in.: wprowadzenie powszechnego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli RP, opcje ponoszenia odpowiedzialności za opiekę zdrowotną, odbiurokratyzowanie opieki zdrowotnej, likwidacja Centrali NFZ, zapewnienie adekwatnego poziomu finansowania opieki zdrowotnej, zabezpieczenie odpowiedniej kadry w ochronie zdrowia, ciągłość świadczeń, poprawa dostępności świadczeń dla pacjentów.