Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Tematyka spotkania została określona jako: Pacjent, Satysfakcja, NGO, Zmiany systemowe
  • W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowisk skupiających pacjentów, placówki medyczne, a także instytucje monitorujące jakość udzielania świadczeń zdrowotnych
  • Jednym z prelegentów na spotkaniu dotyczące organizacji opieki koordynowanej był Prezes FPP Pan Stanisław Maćkowiak
  • Celem projektu wdrożenia OOK w Polsce jest poprawa jakości i efektywności opieki zdrowotnej poprzez wprowadzenie standardów organizacyjnych i medycznych, a także modelu finansowania świadczeń, które doprowadzą do koordynacji poszczególnych etapów diagnostyki, terapii i rehabilitacji. Głównym efektem projektu będą rozwiązania organizacyjne ułatwiające pacjentom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej o wysokiej jakości i skuteczności.

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/spotkanie-dotyczace-organizacji-opieki-koordynowanej-ook,6826.html