Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
img

Spotkanie zorganizowała Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”, reprezentowana przez prezes Irenę Rej. Uczestnicy debaty rozmawiali o szansach dla pacjentów na zwiększenie dostępności terapii w związku z rosnącymi nakładami na ochronę zdrowia oraz zapisami dokumentu strategicznego „Polityka lekowa państwa na lata 2018-2022”, którą ponad dwa lata temu przyjął polski rząd. Stanisław Maćkowiak zwrócił uwagę na brak dostępności terapii dla wielu pacjentów oraz konieczność przedstawienia planu poprawy sytuacji chorych:

„Wielu chorych na co dzień kontaktuje się z Federacją, sygnalizując kłopoty w dostępie do leczenia, które lekarz uznaje za najbardziej skuteczne. W ostatnich latach widzimy pozytywną zmianę w kształtowaniu polityki refundacyjnej, dzięki

czemu dokonaliśmy poprawy w dostępności terapii dla wielu chorych. Zabezpieczenie odpowiednich środków jest niezbędne dla kontynuacji tego trendu.”

Na koniec wydarzenia podpisany został apel do przedstawicieli rządu o rozpoczęcie dialogu na rzecz wprowadzeniu rozwiązań, które pozwoliłyby wyjść naprzeciw potrzebom zdrowotnym Polaków. Niebawem petycja będzie dostępna w sieci.