Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Komórki macierzyste od wielu lat są wielką nadzieją medycyny w wykorzystaniu ich w terapiach różnych schorzeń. Jak podkreślają jednak specjaliści, termin terapii komórkowych jest bardzo szeroki i oprócz tych dobrze zdefiniowanych, mamy do czynienia w Polsce także z tymi nieuregulowanymi prawem próbami leczenia. 

 Podczas panelu, którego patronem honorowym była Federacja Pacjentów Polskich, wskazano, że Europejska Agencja Leków (EMA) wielokrotnie przestrzegała przed stosowaniem terapii nieuregulowanych i niesprawdzonych. Takie terapie nie mają korzyści leczniczych, a dodatkowo mogą nieść poważne zagrożenie dla samego pacjenta. Istotną kwestią jest bezpieczeństwo leczenia, co jak podkreślił Prezes Federacji Pacjentów Polskich Stanisław Maćkowiak, powinno być priorytetem. Wszelkie terapie muszą być sprawdzone i odpowiednio opisane prawnie. 

Na stronie https://www.mockomorek.pl można znaleźć m.in. Poradnik Pacjenta oraz przydatne informacje dotyczące cech, jakimi charakteryzują się wartościowe terapie komórkami mezenchymalnymi.