Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Podczas „IV Kongresu Wizja Zdrowia” poruszony został temat chorób rzadkich i Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Wciąż czekamy na przyjęcie planu, ponieważ trwają nad nim prace i zgodnie z zapowiedziami dokument w połowie listopada powinien zostać przyjęty przez rząd.

Jak zaznaczył Stanisław Maćkowiak, dokument jest już przygotowany i teraz najważniejsze jest, aby zacząć realizować Plan. Do jego kluczowych elementów należą: centra eksperckie, rejestr chorób rzadkich, dostęp do leków, diagnostyka – w tym diagnostyka molekularna, paszport pacjenta oraz kwestia platformy komunikacyjnej dla wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia. 

Link do materiału: https://www.termedia.pl/mz/Co-z-Narodowym-Planem-dla-Chorob-Rzadkich-,39831.html