Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Na posiedzeniu w dn. 21.05.2021 w Biurze FPP przy ul Gagarina 7, Zarząd FPP w składzie:
1. Stanisław Maćkowiak – Prezes

2. Iwona Sierant – Sekretarz

rozpatrzył wypracowaną w ramach projektu „Lepsze prawo w ochronie zdrowia” Instrukcja Monitoringu Prawa z zakresu ochrony zdrowia na poziomie krajowym publikowanego on-line przez administrację rządową i po omówieniu przyjął uchwałę o treści:

UCHWAŁA nr 1.

Zarząd przyjmuje do realizacji i szerokiego rozpowszechnienia „Instrukcję Monitoringu Prawa z zakresu ochrony zdrowia na poziomie krajowym” o zawartości:

1. Wprowadzenie

2. Wnioski z analizy skuteczności dotychczasowych procedur monitorowania prawa krajowego przez Federację Pacjentów Polskich

3. Kontekst proceduralny prowadzenia monitoringu prawa

4. Kontekst aksjologiczny oraz etyczny prowadzenia monitoringu prawa przez organizacje pacjenckie

5. Modelowe zasady i narzędzia monitorowania przez FPP prawa z zakresu ochrony zdrowia na poziomie krajowym udostępnianego on-line przez administrację rządową

Powyższy dokument będzie umieszczony na stronie www.federacjapp.pl oraz na stronie projektowej https://konsultacje.federacjapp.pl jako narzędzie pomocne organizacjom pacjentów do konsultacji aktów prawnych.

Za Zarząd

Stanisław Maćkowiak

Prezes

Załączniki do pobrania