W dniach 1-2 grudnia odbędzie się konferencja: „Trzy lata pandemii SARS-CoV-2 w kontekście zdrowia, bezpieczeństwa pacjenta i personelu, ekonomii oraz edukacji”. 

Podczas konferencji zaplanowano Okrągły stół ekspertów w obszarze zdrowia, w którym udział weźmie Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich.