Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
img

Federacja Pacjentów Polskich objęła patronatem honorowym kampanię społeczną „STOP oparzeniom u dzieci”.

Z badań wynika, że aż 89% społeczeństwa uległo poparzeniu, a blisko 59 procent z nich to dzieci. Pozostała grupa ulegająca oparzeniom to seniorzy. Pogorszenie sprawności fizycznej sprawia, że
wypadki w tej grupie zdarzają się też bardzo często. W przypadku seniorów rany oparzeniowe są
trudniej gojące się i niosą za sobą znaczące komplikacje.

Celem kampanii są działania mające na celu zwiększenie świadomości Polaków
w temacie oparzeń i edukację dotyczącą prawidłowego udzielania pierwszej pomocy, kiedy już dojdzie
do urazu.