Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
 • Jednym z prelegentów konferencji był Prezes FPP Stanisław Maćkowiak
 • Zmieniają się zasady prowadzenia badań klinicznych za sprawą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (536/2014) w sprawie badań klinicznych, produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia Dyrektywy 2001/20WE. W myśl tego Rozporządzenia w państwach UE musi nastąpić ujednolicenie reguł, zasad i procedur interwencji medycznych o badawczym charakterze, w szczególności zasad uzyskiwania zgody pacjenta i oceny dopuszczalności badania, aby nie występowały poważne zagrożenia dla życia i zdrowia tych uczestników.
 • Rozporządzenie nakazuje ujednolicenie wszelkich procedur do końca 2016 roku, co jest tematyka Konferencji. W konferencji udział wzięli zarówno lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, organizatorzy badań klinicznych jak i pacjenci.
 • Podczas sesji tematycznych zostały omówione zagadnienia takie jak np.: Dobra praktyka badań klinicznych, Nowy model oceny etycznej badań klinicznych, Odpowiedzialność prawna w medycznych eksperymentach naukowych, Odpowiedzialność odszkodowawcza w medycznych badaniach klinicznych czy też Lekarski Egzamin Końcowy- promocja poszanowania praw człowieka w medycynie.
 • Skład Komitetu naukowego:
 1. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
 2. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski
 3. dr n. med. Jan Sapieżko
 4. płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski
 5. dr hab. n. med. Mariusz Kliencki
 6. dr hab. n. med. Szymon Byczko

 

https://wimcon.wim.mil.pl/bioetyka/