Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Warsztaty zorganizowane przez Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  • Partnerem warsztatów jest Rzecznik Praw Pacjenta
  • Inicjatywa ta ma na celu stworzenie sieci współpracujących ze sobą organizacji reprezentujących pacjentów i konsumentów, które będą aktywnie lobbować na rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjentów w poszczególnych krajach i na forum międzynarodowym.
  • Tematyką warsztatów jest bezpieczeństwo pacjentów. Podczas warsztatów zostały poruszone m.in. problemy dot. niewłaściwej opieki medycznej (zakażenia, niepożądane działania leków etc.)
  • Inicjatywa WHO Bezpieczeństwo Pacjentów ułatwia opracowywanie polityk i praktyk w zakresie bezpieczeństwa pacjentów we wszystkich państwach członkowskich WHO.
  • Warsztaty odbyły się w formie zajęć interaktywnych (dyskusja, zajęcia w grupach oraz wymiana wiedzy)

 

http://www.bpp.gov.pl/aktualnosci/pacjenci-dla-bezpieczenstwa-pacjentow-warsztaty-who,287.html