Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Organizatorem warsztatów jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ambasadą Brytyjską w Warszawie, Ministerstwem Gospodarki oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE
  • Podczas warsztatów zostały przedstawione zarówno brytyjski system medycyny precyzyjnej, jak i najlepsze praktyki w ramach komercyjnego biobankowania.
  • Medycyna „precyzyjna”, nazywana też spersonalizowaną, umożliwi lekarzowi, na podstawie badań ludzkiego materiału genetycznego, dobranie odpowiedniej terapii osobom cierpiącym na to samo schorzenie. Zrywa ona z kanonem, że istnieje jedno standardowe leczenie wszystkich pacjentów z tą samą jednostką chorobową, gdyż różnice osobnicze  mogą decydować o skuteczności zastosowanej terapii.
  • Zastosowanie medycyny precyzyjnej ma na celu poprawienie skuteczności leczenia pacjenta i obniżenie kosztów opieki zdrowotnej.
  • Warunkiem wprowadzenia tematu medycyny precyzyjnej w Polsce jest uregulowanie podstaw, tj. biobankowania materiału biologicznego populacji,  które umożliwia odpowiednie grupowanie (stratyfikacja) chorych pacjentów i ustalenie modelu komercyjnej współpracy pomiędzy biobankami a przemysłem farmaceutycznym.

 

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_10/7da4812573535c531f006d1db95f1e57.pdf