Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Organizatorem debaty była Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie
  • Na zaproszenie KIG w debacie wzięli udział prelegenci: Stanisław Maćkowiak (Prezes Federacji Pacjentów Polskich), prof. Ryszard Piotrowicz (Instytut Kardiologii w warszawskim Aninie), prof. Henryk Skarżyński (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu), prof. Andrzej Horoch (Instytut Medycyny Wsi), Michał Czarnuch z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, i Ryszard Olszanowski z Krajowej Izby Gospodarczej.
  • Aby omówić stan i perspektywy rozwoju wciąż jeszcze raczkującego w polskich realiach nowego zjawiska, jakim jest telemedycyna, Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała spotkanie ze specjalistami i pionierami polskiej telemedycyny.
  • Według definicji Amerykańskiego Stowarzyszenia Telemedycyny, jest to najnowsza forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej, przy wykorzystaniu narzędzi telekomunikacyjnych. Jest to system monitorowania zdrowia i sprawowania opieki medycznej na odległość, który w dalszej perspektywie pozwoliłby na zmniejszenie liczby pacjentów w szpitalach.
  • Jako ciekawostkę możemy dodać, iż pionierem w dziedzinie telemedycyny była NASA która monitorowała funkcje życiowe astronautów.
  • Wraz z perspektywą wzrostu zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne ze względu na wzrost liczby osób po 65 roku życia, środowisko medyczne zostanie zmuszone do wprowadzenia nowych rozwiązań, takich jak np.: telemedycyny.
  • Podczas debaty zostały poruszone problemy związane z regulacjami prawnymi oraz nieufność starszego pokolenia do zaawansowanych technologii.

http://kig.pl/zaproszeniam/4484-debata-telemedycyna-nowe-kierunki-rozwoju-medycyny.html