Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • EFSI czyli Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, stanowi trzon planu inwestycyjnego dla Europy, który ma pozwolić na stymulację wzrostu gospodarczego w Europie poprzez mobilizację środków prywatnych na inwestycje przy wykorzystaniu środków publicznych.
  • Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia powołany został zgodnie z wymogiem wskazanym w Umowie Partnerstwa, w celu zapewnienia skuteczniejszej koordynacji interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia ze środków unijnych.
  • Przedmiotem obrad Komitetu były m.in. plany działań w sektorze zdrowia na rok 2015, w tym fiszki projektów pozakonkursowych.
  • Pokazana została także prezentacja dotycząca interpretacji danych wynikających z map potrzeb zdrowotnych w odniesieniu do wydatkowania środków w ramach EFSI.

 

http://lubuskie.pl/uploads/pliki/Biuro_prasowe/MZ-program.pdf