Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • W posiedzeniu udział wziął Wiceprezes Krajowego Forum na rzecz Terapii Chorób Rzadkich Stanisław Maćkowiak
  • Organizatorami posiedzenia są: Zespół Instytut Pomnik-CZD oraz Zespół
  • Podczas posiedzenia omówiona została sytuacja dot. leczenia chorób ultrarzadkich zakwalifikowanych przez Zespół pacjentów oraz zostały rozpatrzone wnioski o kwalifikację i monitorowanie leczenia pacjentów w poszczególnych wskazaniach

 

http://docplayer.pl/12536333-Choroby-ultra-rzadkie-instytut-pomnik-centrum-zdrowia-dziecka.html