Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
 • Organizatorzy panelu: Liderzy Ochrony Zdrowia, Fundacja im.Lesława A.Pagi
 • Skład panelu:
  1. Stanisław Maćkowiak (Prezes Federacja Pacjentów Polskich)
  2. Natalia Łojko (Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp.j.)
  3. Anna Janicka (Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego Brzeziny)
  4. n. farm. Marek Malinowski (Prezes Zarządu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „PERSPEKTYWA 2030”)
 • Debata została podzielona na trzy cześci:
  1. pytania dotyczące profilu polskiego pacjenta oraz jego potrzeb zdrowotnych. Polski pacjent jest coraz bardziej wyedukowany i wymagający zatem czy polski system za nim nadąrza?
  2. pytania czy i jak polski system ochrony zdrowia jest w stanie zrealizować owe potrzeby zdrowotne polskiego pacjenta oraz pytanie dot. Powodów dla których korzystamy z sektora prywatnego
  3. prezentacja dobrych praktyk- model opieki nad pacjentem oraz pomysły na to jak udoskonalić jakość świadczeń medycznych. Pod koniec trzeciej części odbyła się również dyskusja nt. „typowego Polaka- czy zmieniają się jego potrzeby np. w 10-letniej perspektywie, jeśli tak to w jakim kierunku?”

 

 • Podczas debaty zostało poruszonych bardzo dużo kwestii takich jak np.: problem z dostępnością do leków na choroby sieroce, ograniczona dostępność do innowacyjnych terapii lekowych, czy też jak wymienił Prezes FPP Stanisław Maćkowiak, problem starzejącego się społeczeństwa, cyt.: Bez wątpienia problem starzejącego się społeczeństwa – to nadciągające „tsunami wiekowe” wymusi na nas zmianę systemu. W 2050 roku, na jedną osobę czynną zawodowo, przypadać będą dwie w wieku poprodukcyjnym – odpowiedział Stanisław Maćkowiak – Prezes Federacji Pacjentów Polskich – Musimy jasno powiedzieć, że najważniejszym wyzwaniem na teraz jest polityka senioralna –kontynuował.

http://paga.org.pl/thinkpaga/debaty/przychodzi-polak-do-lekarza-oczekiwania-polskiego-