Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Organizatorzy: Czasopismo Menedżer Zdrowia, Wydawnictwo Termedia, Pracodawcy RP, Instytut Zdrowia i Demokracji
  • Konferencja zgromadziła ekspertów i interesariuszy systemu ochrony zdrowia, którzy w merytorycznych dyskusjach wspólnie definiowali priorytety systemu na rok 2016.
  • W tegorocznej konferencji odbyło się pięć paneli tematycznych:
  1. Wizja systemu: perspektywa za 5, 10 i 15 lat
  2. Przyszłość lekarza rodzinnego, POZ i AOS: co zrobić, żeby lekarz POZ stał się rzeczywistym fundamentem systemu?
  3. Skoordynowana opieka zdrowotna lekiem na całe zło?
  4. Publiczni- prywatni: jakość czy przynależność?
  5. System ochrony zdrowia: gorące tematy
  • FPP wzięło udział w konferencji podczas której omawiane były kwestie związane z systemem ochrony zdrowia, polityką lekową i dostępem pacjentów do nowoczesnych terapii.

http://www.termedia.pl/Foto/240