Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Udział w konferencji wzięli zarówno Prezes FPP Sz.P. Stanisław Maćkowiak oraz Sz.P. Witold Michałek
  • Konferencja z udziałem gości zagranicznych, przedstawicieli środowiska lekarskiego, pacjentów oraz prawników dotyczyła prezentacji zagranicznych i polskich modeli pozasądowego dochodzenia roszczeń z tytułu szkód medycznych natomiast druga część konferencji odbyła się w charakterze panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej, Ministra Zdrowia oraz ekspertów z zakresu polityki zdrowotnej.
  • Celem konferencji było wskazanie kierunków zmian w polskim modelu rekompensaty szkód medycznych w trybie orzekania o niepożądanych zdarzeniach medycznych i zaproponowanie nowych rozwiązań prawnych.

http://www.wygrajmyzdrowie.pl/aktualno%C5%9Bci/konferencja-pt-rekompensowanie-szkod-zwiazanych-z-leczeniem-w-modelu-pozasadowym,83