Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Konferencja zorganizowana przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia i Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Uczelni Łazarskiego
  • W konferencji wziął udział m.in.: Krzysztof Łanda, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Wojciech Matusewicz, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, prof. Karina Jahnz-Różyk, konsultant krajowy w dziedzinie alergologii oraz prof. Piotr Fiedor z Narodowego Instytutu Leków.
  • Na konferencji omówione zostały zagadnienia związane z perspektywami polityki zdrowotnej w obszarze chorób rzadkich w Polsce. Został zaprezentowany raport któremu towarzyszyła debata ekspercka z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną i społeczną, klinicystów specjalizujących się w chorobach rzadkich oraz reprezentantów organizacji pacjentów.
  • Na konferencji zostały poruszone m.in. problemy takie jak: wydłużony i utrudniony proces diagnostyczny, ograniczony dostęp do terapii lekowych oraz brak koordynowanej opieki
  • Celem konferencji była analiza aktualnego stanu opieki zdrowotnej nad pacjentami z chorobami rzadkimi w nadzieji na poprawę jakości oraz dostępności opieki nad osobami dotkniętymi chorobami rzadkimi.

http://www.lazarski.pl/pl/aktualnosci/konferencja-choroby-rzadkie-w-polsce-2015-zapraszamy-12-stycznia_713/